ARENDALSKONFERANSEN er en innovativ møteplass som setter spørsmål ved om dagens praksis i kommunene er svaret på morgendagens  utfordringer>>>

logo_stor

Hovedkonferansen 2016
8. – 10. juni

Fremtidens kommuner
Program og påmelding


Arendalskonferansen FORDYPNING fortsetter arbeid med sentrale temaer. I ulike seminarer deler vi erfaring, etablerer nettverk og skaffer oss mer kunnskap>>>

logo fremtidens kommuner fordypning

Oppvekstseminar 2016
3. – 4. mai

Gode lærings- og oppvekstmiljø for barn og unge
Program og presentasjoner

Samarbeidspartnere

KS  Arendal kommune  Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune  Regionplan Agder logo  Sørlandet kunnskapshavn  InnoMed  Napha  Fug  Ergoterapeutene  Frelsesarmeen  Røde kors  Blå kors  Kirkens bymisjon  Nasjonalforeningen for folkehelsen  Helse- og omsorgsdepartementet  NTNU logo  Høgskolen i Lillehammer  Folkehelseinstituttet   Halogen.  Ferd  Difi logo  Forskningsrådet  So_Central_logo-sh  Rehabiloteringsforum-DK  marselisborgcenteret

Nyheter