Det demensvennlig samfunn og demenslandsbyen – Presentasjoner

Fordypningsseminar 23. – 24. mars 2015

PROGRAM

Velkommen til konferansen
v/Kjell Sjursen, spesialrådgiver – Arendal kommune

Mitt liv og min hverdag med demens
v/Astrid Saudland, Demensrådgiver – Arendal kommune, sammen med bruker

Hva er demens og hva trenger personer med demens 
v/dr. med. Knut Engedal

Dementia Friendly Communities – learning from Yorkshire and beyond 
v/Philly Hare, programme manager, Joseph Rowtree Foundation – Norsk versjon

Building a Dementia Friendly Community. Our North Lanarkshire Story!
v/Arlene Crockett og Sandra Shafii, Alzheimer – Scotland – Norsk versjon

Status i arbeidet med demensplan 2020
v/Kristin Løkke, Helse- og omsorgsdepartementet(HOD)

Et mer demensvennlig samfunn i Norge 
v/Lisbet Rugtvedt, generalsekretær – Nasjonalforeningen for folkehelsen

Planer og tanker om Arendal som demensvennlig samfunn 
v/Irene Aune Henriksen, leder helse- og omsorgskomiteen – Arendal kommune

Demensvennlige landsby i Norge? Pilotarbeid smart botilbud
v/Tore Borthen, Norske Helsehus

Boligløsninger for personer med demens – hva fungerer best?
v/Karin Høyland, seniorforsker/førsteamanuensis – SINTEF Byggforsk/NTNU – Del 1 –  Del 2 –  Del 3

En visjon og resultatet: De Hogeweyk, Nederland. Kjent som demenslandsbyen
v/Ir. E.L. (Eloy) van Hal. Facility managerNorsk versjon

Demenslandsby i egen kommune? Kommentarer og erfaringer fra utvalgte kommuner 
v/Trude Schei, prosjektleder – Bærum kommune
Katrine Selnes, prosjektleder – Økernhjemmet/Oslo kommune
Torill Skår, kommunalsjef – Arendal kommune

Om frivillighet og demensvennlig omsorg 
v/Lisbet Nordin, prosjektleder – Ammerud hjemmet, Kirkens Bymisjon,
Mette Mosby, enhetsleder – Nittedal kommune
Stine Øygarden Kocian, prosjektleder/aktivitetsvenn – Aust Agder