Herre i eget hus – fra ide til gjennomføring og resultater

Fordypning Hverdagsrehabilitering 27. – 28. februar

PROGRAM

PRESENTASJONER: