Klimakonferanse 2016 – Grønt skifte i kommunene

Bærekraftig areal- og transportplanlegging

19. – 20. januar

Klimakonferanse 2016

Foto: Arendal kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer den nye stortingsmeldingen fra KMD: Bærekraftige byer og sterke distrikter.

Det grønne skiftet er i gang og Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30% i løpet av 15 år. Skal dette være mulig må de nyvalgte kommunestyrene gjøre omfattende og radikale planvedtak om areal- og transportplanlegging i kommende valgperiode.

Møt representanter for regjering, storting og regionale hovedaktører i det grønne skiftet. Kommuner som er fremst i landet på området vil presentere planer og planprosesser. Det vil videre komme innspill fra eksperter og næringsliv om utfordringer og muligheter overgangen til et lavutslippssamfunn representerer.

Programmet vil inngå i høringsprosessen for den ny stortingsmeldingen fra KMD.

Målgruppe: Politikere, rådmenn og fagpersonell i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med areal- og transportplanlegging. I tillegg er konferansen relevant for regjering, myndigheter og næringsliv som ønsker å samarbeide med kommunene på området.

Arrangør: Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD, Klimapartnere og Arendal kommune.

KS KMD-logoklimapartnerearendal-kommune-logo